Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag behandlingen av personuppgifter i syfte att implementera nyhetsbrevstjänsten, som innehåller information om administratörens nuvarande verksamhet, i enlighet med artikel 6-punkten 1 GDPR.

I enlighet med art. 13-avsnitt 1 och stycke 2 i den allmänna dataskyddsförordningen av 27 april 2016. Jag informerar om att:

1. Administratören av dina uppgifter är Ariel Zgórski, som driver ett företag SmartMe Ariel Zgórski med sitt säte i Katowice, ul. St. Jana 11 / 4, NIP: 6482751882, REGON: 384481312.

2. Dina personuppgifter som behandlas behandlas för att tillhandahålla nyhetsbrevstjänsten som innehåller information om administratörens aktuella aktiviteter enligt artikel 6-punkt 1 GDPR.

3. Mottagaren av dina personuppgifter är personer som är auktoriserade av administratören, enheter som är auktoriserade enligt lagbestämmelser och externa enheter enligt tecknade avtal.

4. Dina personuppgifter lagras tills godkännandet för behandling återkallas.

5. Dina personuppgifter överförs inte till tredje land som en del av behandlingsändamålet.

6. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätten att korrigera den, radera den, begränsa behandlingen, rätten att överföra data, rätten att invända, rätten att återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen, som gjordes på grundval av samtycke innan dess tillbakadragande.

7. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet när du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen av 27 april 2016r.

8. Att tillhandahålla dina personuppgifter är frivilligt.

9. Dina personuppgifter kommer inte att bli föremål för automatiserade beslut eller profilering.